ციფრული ბეჭდვა

საშუალებას გვაძლევს ჩვენს მომხმარებელს, დროის უმოკლეს მონაკვეთში დავუმზადოთ სასურველი პროდუქცია.

 • სავიზიტო ბარათი
 • სატიტულო ბლანკი
 • კონვერტი
 • საქაღალდე
 • ბლოკნოტი
 • პრეზენტაცია
 • საინფორმაციო ბროშურა
 • კალენდარი
 • პოსტერი
 • მისალოცი ბარათი
 • ალბომი
 • მენიუ

მაქსიმალური საბეჭდი ფორმატი
110სმ / 32სმ

მასალა – ქაღალდი